แรงงานทั่วไป

แรงงานกรรมกรทั่วไป
  • ผ่านการคัดเลือกตรวจเช็คประวัติ มั่นใจได้ว่าเป็นบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้อง
  • มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงานด้านต่าง ๆ สามารถปฏิบัติงานตามที่นายจ้างมอบหมายได้อย่างเชี่ยวชาญ
  • ผ่านการฝึกอบรมในด้านการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตามประสบการณ์และความชำนาญของแต่ละบุคคล เช่น การบำรุง ซ่อมแซม แรงงานที่ใช้กำลังและความแข็งแรง
  • ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องของอัธยาศัย มารยาทในการวางตัวและการพูดจามาเป็นอย่างดี สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสม เมื่อปฏิบัติงานอยู่กับนายจ้าง

บริการจัดหาแรงงาน กรรมกรทั่วไป

บริการจัดหาแรงงานของเรา จึงช่วยให้คุณลูกค้าทุกคนได้รับความสะดวกมายิ่งขึ้น ในเรื่องของการหาคนเข้าทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ ทั้งที่บ้าน ที่บริษัท หรือสถานปฏิบัติงานอื่น ๆ เรามีการคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ อย่างละเอียด คุณลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าคุณจะได้แรงงานทั่วไปที่มีศักยภาพ สามารถเรียนรู้งานได้รวดเร็ว ปฏิบัติงานได้อย่างแข็งขัน มีความขยัน รู้หน้าที่และมีอัธยาศัยการวางตัวที่ดี ทุกสิ่งเหล่านี้นาซ่าขอการันตีในคุณภาพ และถ้าคุณไม่ถูกใจกับแรงงานที่เราส่งไป เรายินดีให้คุณเปลี่ยนแรงงานใหม่ได้อีกด้วย

หากคุณกำลังมองหาแม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก คนดูแลผู้สูงอายุ หรือแรงงานด้านอื่น ๆ ที่ไว้ใจได้ มีความชำนาญและรู้หน้าที่อยู่ล่ะก็ เลือกใช้บริการคุณภาพจากนาซ่า รับรองจะตรงใจความต้องการของคุณแน่นอน