บริษัทจัดหาแม่บ้าน บริการหางาน นาซ่าลาดพร้าว48

บริการแรงงาน | บริการจัดหาพี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน หาแรงานต่างด้าว

ทางบริษัทมุ่งหวังที่จะเป็นสะพานให้นายจ้างทุกคนและผู้ต้องการสมัครงานแรงงานทุกคน ให้สองฝ่ายมาเจอกัน
เรามีการอบรมตรวจสอบประวัติ ตรวจสุขภาพ และบริการทางเอกสารให้น้องแรงงานทุกคน เราเข้าใจในความกังวลของท่าน
ติดต่อมาเลย ปรึกษาฟรี!! 087-603-2906, 02-118-3721